09150566946

معرفی کارگزاری “ارزش آفرین الوند”

شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند

شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند (سهامی خاص) در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ تحت نام بدره سهام وشماره۱۱۰۳۹۱ دراداره ثبت شرکتها باسرمایه اولیه یکصدمیلیون ریال توسط جمعی از سرمایه گذاران بخش خصوصی بنیانگذاری شد و طی چندین مرحله سرمایه خود را به بیست و پنج میلیارد ریال افزایش داد.

کارگزاری ارزش آفرین الوند در اواخر سال ۱۳۸۹ با تغییر مدیریت، مدیریت جدید سکان رهبری کارگزاری را بدست گرفت و با تغییرنام شرکت از بدره سهام به ارزش آفرین الوند راهبرد شرکت را توسعه خدمات و اخذ مجوزهای سازمان بورس قرار داد و قدم به راهی نوین در جهت گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه و رضایتمندی مشتریان گذاشت.

مجوزها و استانداردهای کارگزاری ارزش آفرین الوند

حیطه خدمات:
مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت می تواند به هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد؛ مشروط به اینکه مجوز مربوط به هر یک از آنها را از سازمان دریافت دارد:

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی شامل:
۱- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود
۲- معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
۳- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل:
۱- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
۲- نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
۳- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
۴- سبدگردانی اوراق بهادار
۵- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *