09150566946

کتاب کارکنان مجازی و بازار کار جهانی

کارکنان مجازی و بازار کار جهانی - کتاب کارکنان مجازی و بازار کار جهانی

این کتاب سعی کرده است برخی از یافته های پژوهشی و دیدگاه های توسعه یافته و تلفیق شده تحت نظر اتحادیه اروپا در باب علم و فناوری در مشاغل مجازی که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ برگزار شدند را گردآوری نماید. این کتاب به تحلیل برخی از مشاغلی می پردازند که در فرآیند مجازی سازی کار ایجاد شدند.

فصل اول: جایگذاری کارکنان مجازی در فضا، زمان و پویایی اجتماعی

فصل دوم: مهندسی شیوههای زندگی: انتخابهای شغلی در مدرنیتهی اخیر

فصل سوم: کارآفرینان جوان و تعاونیهای خلاق:کارکنان رسانهای جدید یونانی در بحران

فصل چهارم: کار خلاقانهی مجازی: نیروی کار، خلاقیت و استانداردسازی

فصل پنجم: همه چیز روی کارتهاست: روابط شغلی نوظهور در بازی آنلاین

فصل ششم: استخدام، کار و هویت در مدیریت جامعه: علاقه، دقت و بازی

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *