09150566946

آشنایی با شرکت های چند رشته ای

768x432 1 - آشنایی با شرکت های چند رشته ای
  

همان طور که می دانید در بورس تهران شرکت های مختلفی حضور دارند که هر یک از آن ها به تناسب فعالیتشان در صنعت خاصی دسته بندی می شوند.به طور کلی چهار نوع شرکت در بورس تهران از نگاه نوع فعالیت حضور دارند.این ۴ دسته عبارتند از شرکت های تولیدی،بانک،بیمه و شرکت های سرمایه گذاری 

نوع دیگری از شرکت ها نیز به نام شرکت های چند رشته ای صنعتی حضور دارند که شرکتهای بسیار بزرگی می باشند که فعالیت اصلی آن ها همان سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می باشد.تا قبل از سال ۹۹ در این گروه ۴ شرکت با نماد های وغدیر،وامید،وبانک،وصندوق حضور داشتند که در فروردین سال ۹۹ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا نیز طی فرآیند عرضه اولیه به این گروه اضافه گردید.

فعالیت اصلی تمامی این شرکت ها سرمایه گذاری می باشد که در ادامه به معرفی و بررسی آن ها می پردازیم.

وصندوق – سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

300x199 1 - آشنایی با شرکت های چند رشته ای

در تـاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۵ شرکت سرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگـی مستخدمین مشمــول قانـون استخدام کشـوری در قالب شرکت سهامی خاص تحت شماره ۷۰۵۱۳ در اداره ثبــت شــرکت هــای تــهران بــه ثبــت رسیــد و در تــاریـخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۶ با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنـدوق بازنشستگی کشوری (سهامی عـام) تبـدیل گردید و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۳۱ در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتــه شد.

فعالیت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشـوری (سهامی عام) طبق ماده (۳) اساسنامه عبارت است از: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، طرح‌ها،‌ واحدهای تولیدی و صنعتی،‌ خدماتی و بازرگانی و خرید و فروش سهام این‌گونه شرکت‌ها و انجام عملیاتی که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت‌های مذکور ارتباط داشته باشد و یا اجرای آن‌ها را تسهیل نماید و نیز اداره آن قسمت از امـوال، مـوسسات و شرکت‌های مربـوط به تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشـور و سـایر امـوال و مؤسسات و شرکت‌هایی که توسـط صندوق بـازنشستگی کشوری در اختیار ایـن شرکت گذاشته می شود.

در حال حاضر تعداد سهام منتشره شرکت ۲۷ میلیارد برگه سهم می باشد.

وغدیر – سرمایه‌گذاری (هلدینگ) غدیر .jpg - آشنایی با شرکت های چند رشته ای

شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال ۱۳۷۰ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات(سهامی خاص) و با مالکیت بانک صادرات ایران با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۷۴ به سهامی عام تبدیل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

پس از انتقال سهام ۱۲۴ شرکت ازبانک صادرات ایران به این شرکت در سال ۱۳۷۵ به منظور اصلاح ساختار مالی، نام شرکت به سرمایه گذاری غدیر تغییر یافت . با انتقال مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۷، رشد سودآوری و ارزش داراییهای شرکت شتاب گرفت بطوریکه در حال حاضر این شرکت با سرمایه ای معادل ۷۲،۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

زمینه های سرمایه گذاری شرکت هم اکنون صنعت های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع معدنی، حمل و نقل ، سیمان، ساختمان، تجاری و مالی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ۷ هلدینگ می باشد.

مطالب پیشنهادی  شاخص بورس چیست؟

وبانک – سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی .jpg - آشنایی با شرکت های چند رشته ای

شــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.

موضوع فعالیت شرکت

سرمایه‌گذاری

بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری و مشارکت انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مهندسی و ساختمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداره آن‌ها.

تاسیس شرکت

تشکیل و تأسیس انواع شرکت‌های تولیدی و صنعتی، خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هر گونه مشارکت با انواع شرکت‌های مذکور.

اداره و نگهداری موسسات اقتصادی

بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح، توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی داخل و خارج از کشور.

آماده سازی شرکت‌ها

آماده کردن شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری به‌منظور فروش سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس و همچنین فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی با رعایت مقررات مربوطه.

خرید و فروش اوراق بهادار

استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی.

انجام معاملات سهام

انجام کلیه معاملات سهام و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مبادرت به کلیه فعالیت‌های مالی و پولی در بازارهای پول و سرمایه و خرید و فروش کالا و اموال منقول و غیر منقول و اداره وجوه امانی حسب درخواست متقاضیان.

خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای

تأمین کلیه خدمات مورد نیاز شرکت‌های تحت پوشش اعم از مالی و غیر مالی و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای و طراحی سیستم و بازاریابـی به‌منظور تسهیل و افزایش کارآیی آن‌ها و یا به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید و طرح‌های توسعه و تکمیل چه از طریق مشارکت و یا مباشرت و تأیید و قبول هرگونه ضمانتنامه و یا تعهدنامه جهـت سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و تحت پوشش.

نمایندگی

اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت نامه اصولی و هرگونه مجوزهای دیگر به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی جدید و یا توسعه و تکمیل و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این منظور.

سایر عملیات

انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای مـوضوع شرکـت ضرورت داشته باشد از قبیل حق العملکاری کمیسیونری و غیره.

وامید – گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید 300x208 2 - آشنایی با شرکت های چند رشته ای

شرکت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران بصورت سهامی خاص تأسیس و در سال ۱۳۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ بعنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و درج شد.

مطالب پیشنهادی  فرآیند ثبت نام در سامانه سجام به صورت تصویری

فعالیت های اصلی شرکت بشرح زیر می باشد :

  • بررسی، مطالعه، ایجاد، توسعه، تأسیس، تشکیل و راه اندازی انواع شرکت ها، خرید سهام شرکت ها و فروش آنها، استفاده از حق تقدم ، سرمایه گذاری در شرکت ها، بازسازی، نوسازی، اصلا، توقف، ادغام، واگذاری و انحلال انواع شرکت ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور
  • بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غیره و هرگونه سرمایه گذاری مشارکت در طرح های یاد شده
  • آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار
  • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
  • انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکت های مورد سرمایه گذاری در زمینه های تولید ، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، مکمل، بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور و تأیید و قبول هرگونه ضمانت نامه و تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها
  • انجام کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی و بازرگانی

شستا-سرمایه گذاری تامین اجتماعی                e1605434825622 - آشنایی با شرکت های چند رشته ای

شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود، جزو بزرگترین حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب می آید که در سال ۱۳۶۵ به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه گردید.شستا با بیش از ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی، سود سالانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان و سهامداری در بیش از ۱۷۰شرکت بزرگ با تغییرات سیاسی مجدد، این روزها بار دیگر به نُقل محافل سیاسی تبدیل شده‌است. در حال حاضر این شرکت وابسته به تامین اجتماعی به‌ عنوان پشتوانه اقتصادی این سازمان درآمده است.

شستا چیست؟

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها، تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۶۵/۰۶/۰۱تاسیس شد.در واقع، این شرکت وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را دارد که ماهانه از میلیون ها بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی برداشت می‌شود که اکثر پول این حق بیمه ها از جیب کارگران پرتلاش کارگاه ها و کارخانه ها پرداخت می شود.

براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، تا پایان خرداد سال ۹۰، بیش از ۱۰ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و بیش از ۱۸ میلیون نفر بیمه‌شده تبعی با این سازمان طرف قرارداد هستند.
هدف از تشکیل شستا، سرمایه‌گذاری منابع حاصل از حق بیمه‌هایی بوده که کارگران و بیمه‌شدگان به مدت ۳۰ سال و به طور ماهانه پرداخت می‌کنند. مسئولان شستا در دو دهه اخیر در راستای همین هدف یعنی افزایش سودآوری از محل حق بیمه‌ها اقدام به خرید شمار زیادی شرکت‌ها و کارخانجات کرده‌اند.

 اما از آنجا که شستا عملاً زیرمجموعه و تحت اختیار دولت محسوب می‌شود، تصاحب شمار زیاد شرکت‌ها علاوه بر آن که به دولت‌ها قدرت مانور بالایی در استفاده از منابع این شرکت‌ها داده، دردسرهایی را هم ایجاد کرده است.از سال ۱۳۷۰ تاکنون با الحاق شرکت‌های جدید به زیرمجموعه شستا از طریق رفع دیون به سازمان تامین اجتماعی، درآمد و سوددهی شستا، افزایش چشمگیری پیدا کرد. مجموع دارایی‌های جاری شستا طبق ترازنامه این شرکت در سال منتهی به خردادماه ۱۳۹۰ سال گذشته ۲۱۱۴ میلیارد تومان و دارایی‌های غیرجاری آن ۷۷۲۷ میلیارد تومان بوده است.

بدین ترتیب مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری به ۹۸۴۲ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین سود قابل تخصیص این شرکت در ۳۱ خردادماه امسال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این در حالی است که کل سود بیش از ۴۰۰ شرکت فعال در بورس تهران، جمعاً حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که سهم ۳ هزار میلیارد تومانی شستا، حجم این شرکت و قدرت مانور آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.البته دارایی‌های شستا بیشتر خارج بورس و تجدید ارزیابی نشده است و دارایی‌های واقعی این شرکت بسیار بیشتر از ارقام یادشده است.بازدهی واقعی شستا ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به‌مراتب بیش از آن میزانی است که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.

شرکت‌های تحت پوشش شستا

شرکت‌های تحت پوشش شستا، در ۱۰ هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.شستا در هر ۱۰ حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. مثلاً با توجه به در اختیار داشتن سهام بسیاری از شرکت‌های سیمانی، شستا بزرگ‌ترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. همچنین شرکت‌های تحت پوشش شستا ۷۵ درصد صنایع تولید و توزیع دارو و همچنین درصدهای بسیاری از شرکت های فعال در صنایع نفت ،کاشی، لاستیک، کاغذ و… را در کشور دارا است.شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی هم هست. شستا سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی را نیز در اختیار دارد و تا همین چند سال پیش، به‌طور متوسط نزدیک به ۲۰درصد حجم معاملات و بیش از ۱۰درصد ارزش روز بازار بورس، به مجموعه شرکت‌های تحت پوشش شستا تعلق داشت، سهمی که در دو سه سال اخیر به علت سوءمدیریت در این شرکت رو به کاهش گذاشته است.
با این وجود، هنوز هم شرکت شستا سهامدار بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ و کوچک دیگر، چه سهام کنترلی (بیش از نصف مجموع سهام و قدرت تعیین مدیریت) و چه سهام غیرکنترلی (کمتر از نصف مجموع سهام) است.این واقعیت موجب ابراز علاقه همیشگی دولت‌ها به شرکت شستا شده است. نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی نیز از این ابراز علاقه، محروم نیستند و در دوره‌های مختلف دیده شده که برخی افراد فرصت‌طلب برای حضور خود یا نزدیکانشان در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا، واردات معاملات و لابی‌های نادرست با مدیریت تامین اجتماعی میشوند

جهت دسترسی به مطالب آموزشی تحلیل تحکینال و تحلیل بنیادی کیک کنید.

 

سوالات و نظراتتان را باما درمیان بگذارید.

موسسه سبزاندیشان ویراسرمایه

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *