09150566946

ابر سفید پوشاننده و ابر سیاه پوشاننده

یکی دیگر از الگوهای کندل استیکی ، الگوی ابر سفید پوشاننده و ابر سیاه پوشاننده می باشد .

ابر سفید پوشاننده : ( bullish engulfing )

تشخیص : یک الگوی دو کندلی است که کندل دوم از کندل اول بزرگ تر است ؛ شاخ و دم کندل اول به همراه بدنه ی آن در داخل کندل دوم جای می گیرد . کندل اولی سیاه و کندل دومی سفید است ؛ به عبارت ساده تر می توانیم بگوییم که ابر سفید ، ابر سیاه را می پوشاند . هر دو کندل شاخ و دم دارند .

کاربرد : روند نزولی را صعودی می کند .

ابر سیاه پوشاننده : (bearish engulfing )

تشخیص : یک الگوی دو کندلی است که کندل دوم از کندل اول بزرگ تر است ؛ شاخ و دم کندل اول به همراه بدنه ی آن در داخل کندل دوم جای می گیرد . کندل اولی سفید رنگ می باشد و کندل دومی سیاه رنگ است ؛ به عبارت ساده تر می توانیم بگوییم که ابر سیاه ، ابر سفید را می پوشاند . هر دو کندل شاخ و دم دارند .

کاربرد : روند صعودی را نزولی می کند .

300x214 - ابر سفید پوشاننده و ابر سیاه پوشاننده

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *