09150566946

با گزارشات از صنایع بازار-تحلیل صنایع ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

#با_گزارشات / گزارش شماره دو / ۱۰:۳۰ / ۲۷ اردیبهشت

#کقزوی از زیان به سود رسید. این شرکت سال گذشته ۴۱میلیارد تومان زیان ساخته بود و در ۹ماهه نیز بر مدار زیان دهی، ۲۷٫۶میلیارد تومان زیان ثبت نمود. در گزارش ۱۲ماهه به ۵میلیارد تومان سود خالص رسید و به عبارتی طی فصل زمستان ضمن تسویه بدهی بانکی و عدم تحقق سایر هزینه ها، ۳۲٫۶میلیارد تومان سود ساخت.

#فباهنر دیگر نمادی بود که گزارش داد. این شرکت طی ۹ماهه ۲۰۸۷میلیارد درآمد داشت و در زمستان ۹۹۰میلیارد تومان درآمد کسب کرد با این حال در رویدادی عجیب حاشیه سود ۹ماهه ۳۳٫۵درصد، حاشیه سود پاییز ۴۰٫۵درصد بوده و حاشیه سود زمستان زیر ۱۰درصد! این مساله ناشی ازان است که بهای تمام شده مصرف کاتد در پاییز ۱۴۳میلیون تومان بوده اما در زمستان ۲۶۴میلیون تومان بوده است. این در حالی است که نرخ خرید شرکت طی زمستان ۱۷۵میلیون تومان بوده است. همین عامل اصلی برای عدم سودآوری شرکت در زمستان است! حالا سوال اینجاست که چرا این فاصله عجیب بین نرخ خرید کاتد و نرخ مصرف به وجود آمده است؟

#شگویا در ۱۲ماهه به ۱۰همت درآمد و ۲۰۲۸میلیارد تومان سود خالص رسید. در ۹ماهه ۶٫۴همت درآمد و ۱۳۸۷میلیارد تومان سود خالص داشت. به عبارتی نسبت سود خالص به فروش ثابت مانده اما درآمد محقق شده طی زمستان قابل توجه بوده است. تحقق ۲۶۸ ریال EPS در زمستان و ۸۴۷ریال EPS برای کل سال نسبتا مناسب است اما نرخ PET همکنون ۹۰درصد بالاتر از متوسط سال ۹۹ است. اگر حاشیه سود ثابت بماند، با نرخ های جاری، رشد سود سال ۱۴۰۰ شگویا میتواند از میانگین صنعت بهتر باشد.

#کزغال هم گزارش داد. این تازه وارد بازار بورس، طی ۹ماه ۸۸۶میلیارد تومان درآمد و ۴۷۳میلیارد تومان سود خالص داشت اما در زمستان ۵۴۴میلیارد درآمد کسب کرد که همراه با ۳۴۹میلیارد تومان سود خالص بود لذا زمستانی گرم را سپری کرد. نرخ های فعلی ۴۰درصد بالاتر از متوسط سال ۹۹ است. بر این اساس می توان امیدوار بود که گرمای زمستان در طول سال ۱۴۰۰ تداوم یابد. بر این اساس کزغال در سال ۹۹ به EPS 4113 رسید که عدد مطلوبی است.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *