09150566946

ساخت قالب تنظیمات اختصاصی

قالب هـا
قالب (Template )مجموعه ای از پارامترهای پنجره نمودار است که میتواند برای دیگر نمودار ها نیز
اعمال شود. در یک قالب، این اجزا میتوانند ذخیره شوند:
نوع و رنگ نمودار
طرح رنگ ها
مقیاس نمودار
وضعیت نمایش قیمت های OHLC
مشاوران خبره )EA )به کارگرفته شده و پارامترهای آنها
اندیکاتور های تکنیکال و سفارشی و تنظیمات آنها
ابزار رسم
جداکننده دوره زمانی
وقتی یک قالب برای یک نمودار اعمال میشـود، تنظیمات ذخیره شـده در قالب برای آن نماد نیز در
نظـر گرفته میشـ ود. برای مثال میتوانید قالبی را ایجاد کنیـد و در آن اندیکاتورهای RSI ،MACD و
Average Moving را رسم کنید و آنگاه از این Average Moving برای نمودار های دیگر نیز استفاده
کنید.
چند قالب از پیش تعریف شـده روی »مفیدتریدر۵ »در مسیر »Templates/Profiles »/وجود
دارد:
tpl.default :به طور پیش فرض برای تمامی نمودارها اعمال میشود.
tpl.tester :برای مشاهده نمودار وقتی نتایج آزمونگر نشان داده میشود.
tpl.debug :بـرای مشـاهده نمـودار وقتـی که مشـغول رفع اشـکال برنامـه ام کیـوال۵ از برنامه
MetaEditor باشید، برای ایجاد یک قالب ، نمودار را در فرمت دلخواه خود قرار دهید و آنرا با نام مورد نظر خود ذخیره کنید.

 

انجام تغییرات با قالب ها (Template)
دسـتور قالب را از منوی نمودارها (Charts )اجرا کنید یا از منوی راسـت کلیک روی نمودار، دستور
Template را انتخاب کنید یا کلید را از نوارابزار اسـتاندار (Standard )کلیک کنید. دسـتورات
زیر در دسترس خواهند بود:

ایجاد: برای ایجاد یک قالب جدید، گزینه »template Save » باید اجرا شود. لذا تنظیمات
چارت جاری در قالب جدید ذخیره میشود.
اعمـال کردن: برای اعمال یک قالـب روی یک نمودار، دسـتور »…template Load »را اجرا
کنید و از پنجره باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کنید.
ویرایـش: بـرای ویرایش یک قالب نیز گزینه »template Save »را کلیک کنید اما در پنجره باز
شده آن را روی فایل قالب جاری overwrite کنید.
حذف: دستور »template Remove »از منوی نمودارها(Charts )یا از منوی راست کلیک
نمودار را اجرا کنید.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *