09150566946

معرفی کتاب سرمایه داری بدون سرمایه: ظهور اقتصاد نا ملموس

کتاب سرمایه داری بدون سرمایه: ظهور اقتصاد نا ملموس

۱- مقدمه

۲- قانون نابودی سرمایه

۳- نحوه اندازه گیری سرمایه گذاری ناملموس

۴- چه چیزی سرمایه گذاری ناملموس را متمایز می کند

۵- دارایی های ناملموس، سرمایه گذاری، بهره وری و رکود دائمی

۶- دارایی های ناملموس و افزایش نابرابری

۷- زیرساختی برای دارایی های ناملموس و زیرساخت ناملموس

۸- چالش های تامین مالی یک اقتصاد ناملموس

۹- رقابت، مدیریت و سرمایه گذاری در اقتصاد ناملموس

۱۰- سیاست عمومی در یک اقتصاد ناملموس: پنج پرسش سخت

 باز گشت به صفحه لیست جامع از کتب مربوط به بازارهای مالی

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *