09150566946

معرفی کتاب فهم و تحلیل عملکرد مالی بانک ها

کتاب فهم و تحلیل عملکرد مالی بانک ها

فهم و تحلیل عملکرد مالی بانک‌ها شامل مطالعه ارتباط بین مجموعه‌ای از عملکردهای مالی در یک مقطع و مطالعه روند آن‌ها در طول زمان در قالب کمیته‌های مرتبط با یکدیگر و به شکل سازمان یافته است. بنابراین تجربیات گذشته راهنمای نسبتاً کاملی برای انجام و تنظیم برنامه‌های آتی خواهد بود. نتیجه عملیات و وضعیت مالی سال‌های گذشته هر شرکت در صورت‌های مالی آن منعکس شده است، لذا صورت‌های مالی سال‌های پیش دارای تجارب بسیاری است. فصل اول کتاب حاضر به بانک و بانکداری در ایران پرداخته است. فصل دوم مروری دارد بر ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها. در فصل سوم صورت‌های مالی بانک‌ها بررسی شده و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک‌ها اختصاص دارد. فصل پنجم ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود اقتصادی و فصل ششم عوامل مؤثر بر عملکرد مالی بانک‌ها را مورد بحث قرار داده است

 

 باز گشت به صفحه لیست جامع از کتب مربوط به بازارهای مالی

 

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *