09150566946

دوره ی ۱۷ و ۱۸ آموزش فارکس

هفدهمین دوره ی آموزشی فارکس در آموزشگاه ویراسرمایه در حال برگزاری است.

 

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B5 %DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B8%DB%B5%DB%B0 scaled - دوره ی ۱۷ و ۱۸ آموزش فارکس

 

همزمان هجدهمین دوره نیز به دلیل استقبال دانشجویان در حال برگزاری است.

 

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B5 %DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B1%DB%B5%DB%B0 scaled - دوره ی ۱۷ و ۱۸ آموزش فارکس

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *